Adam89

4 teksty – auto­rem jest Adam89.

Żaden rac­jo­nalizm nie wyg­ra z tym, co czu­je serce.

Pro­ponu­jesz mi przy­jaźń, wiesz prze­cież, że pot­rze­buję więcej... 

myśl
zebrała 55 fiszek • 12 września 2010, 00:49

chciałbym móc prze­kazać Ci to co ma do po­wie­dze­nia mo­je ser­ce
chciałbym móc ub­rać w słowa to uczu­cie którym Cię darzę

nie potrafię.
jes­tem upośledzony
jes­tem tyl­ko mężczyzną... 

myśl
zebrała 40 fiszek • 12 sierpnia 2010, 21:01

kochała bez powodu.

odeszła, nie po­dając go. 

myśl
zebrała 75 fiszek • 2 lipca 2010, 14:20

cier­pienie było moim pier­wszym kro­kiem ku mądrości 

aforyzm dnia z 30 lipca 2010 roku
zebrał 213 fiszek • 1 lipca 2010, 16:52

Adam89

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność